^ Наверх

Добьёмся успеха вместе!


10

Хотите заглянуть в душу народа? Откройте сборник его пословиц и поговорок. То, что называют “социокультурным кодом” народа, его душой, мудростью, опытом – все оседает в фольклоре, в пословицах, поговорках.Пословица– малая, но, наверное, самая меткая и точная форма народного фольклора, поэтического творчества.

А еще пословицы и поговорки дают представление о таком ненаучном понятии, как народный юмор. Наши предки могли посмеяться не только над соседом, но и над собой, а главное – над бедой. А кто над бедой веселится, тот беды не боится.

А может, кто и себя узнает в этих поговорках? Не боитесь? Тогда – 25 лучших белорусских народных поговорок о жизни, любви, детях и, конечно – женщинах!

 1. Без бога ні да парога.
 2. Без гаспадара дом – сірата.
 3. Дзе госць, там і бог ёсць.
 4. Кум куме, а кума – па ўсім сяле.
 5. Дзе чорт не зможа, туды бабу пашле.
 6. Лепшая радня – свая раўня.
 7. Муж і жонка – найлепшая сполка.
 8. Не выбірай дзеўку ў карагодзе, а ў агародзе.
 9. Не тая гаспадыня, што збярэ гаспадарку, а тая, што ўдзержыць
 10. Не збірай дзецям пасаду, збірай розум.
 11. Свату або чарка, або палка
 12. Суджанага і канём не аб’едзеш
 13. Дзеду міла, а ўнуку гніла.
 14. Жонка – не рукаво, не адпораш.
 15. Замуж збірайся, а жыта сей.
 16. Зяць любіць узяць.
 17. Кепска замуж, але йдуць, горка водка, але п’юць.
 18. Карову б’юць за зык, а бабу за язык.
 19. Не радуйся чужой бядзе, бо свая ззаду iдзе.
 20. Гуляй, гуляй, дыдзела не кідай. 
 21. Бяда розуму вучыць.
 22. У бабы адна дарога – ад печы да парога.
 23. Чужыя грахі перад вачыма, а свае за плячыма.
 24. Які чорт Хомка – такая яго жонка.
 25. Якія мы гаспадары, такія  нашыя двары.

Источники:

 1. Беларускія народныя прыказкі і прымаўкі / Зб. склалі: П. Ахрыменка, М. Буцко. – Гомель, 1956. – 83 с.
 2. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / Склаў Ф. Янкоўскі. – Мінск: Беларуская навука, 2004. – 493 с.
 3. Шкраба, І.Р. Крынічнае слова. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1987. – 285 с. 

Комментарии отсутствуют
Добавление комментариев доступно только зарегистрированным пользователям
Google+